Synergy Effect Logo

ES Projektai

„Intelektinės sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“ projekto viešinimas

UAB „Terra IT“ kartu su UAB „Synergy Effect“ įgyvendina dalinai ES finansuojamą projektą „Intelektinės sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“

Transporto sektorius yra vienas iš strateginių Europos Sąjungos ekonomikos sektorių, sparčiai augančių keletą pastarųjų metų. Remiantis analitikų įžvalgomis, dar spartesnę transporto sektoriaus raidą riboja neefektyvūs transporto paslaugų procesai, kurie atitinkamai sąlygoja neefektyvų transporto parkų išnaudojimą, nepelningus pervežimo maršrutus, nuostolius dėl klaidingai parinktų vairuotojų, lėtą užsakymų apdorojimą, didelius darbo kaštus, didelę klaidų tikimybę ir pan. Siekiant išspręsti šias problemas, būtinas efektyvus planavimas ir automatizuotas bei didelius užsakymus suvaldyti padedantis sprendimas. Siekdama savo kuriamais technologiniais sprendimais sėkmingai įsilieti į augančią transporto rinką, sprendžiant transporto procesų automatizavimo ir skaitmenizavimo problemas, ir tokiu būdu ženkliai padidinti savo konkurencinį pranašumą, UAB „Terra IT“ kartu su partneriu UAB „Synergy Effect“ įgyvendina projektą „Intelektinės sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“. Projekto trukmė 24 mėn. Projekto vertė- 797900,29 Eur. Projektui skirto finansavimo suma - 548477,12 Eur. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas - mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindu sukurti intelektinę sistemą efektyviam transporto valdymui. Intelektinės sistemos apimtyje bus sukurti 4 atskiri produktai, kurie įgalins transporto ir logistikos įmones ženkliai sumažinti arba eliminuoti darbuotojų darbo sąnaudas, pasitaikančių klaidų tikimybę, efektyviau išnaudoti transportą, padidinti našumą pilnai apkraunant automobilių parką, nes tai yra ypač aktualu transporto sektoriuje, siekiant efektyvesnio ir kokybiškesnio paslaugų teikimo.

Sukurti produktai planuojami parduoti tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje - Europos Sąjungos rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad transportas yra strateginis Europos Sąjungos ekonomikos sektorius bei, remiantis Europos komisijos teigimu, kad intelektinių transporto valdymo sistemų diegimas yra labai svarbus siekiant optimizuoti visos Europos įvairių rūšių transportą, darytina išvada, kad planuojami sukurti produktai sėkmingai integruosis į Europos Sąjungos transporto rinką ir augs kartu su augančiu transporto sektoriumi.