Synergy Effect Logo

ES Projektai

UAB „Synergy Effect“ įgyvendina dalinai Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą

Projekto pavadinimas - E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas UAB "Synergy Effect"

Projekto tikslas – įdiegti elektroninių sandorių sprendimus UAB „Synergy effect“ veikloje.
Projekto veikla – skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Projektu sprendžiamos problemos:
UAB „Synergy Effect“ – internetinių sprendimų ir e-komercijos įmonė, sukaupusi daugiau nei 20 metų patirtį internetinių technologijų srityje. Įmonė planuoja komercializuoti naują produktą - maisto užsakymo programėlė, skirta maisto pagal užsakymą gamintojams, B2C/B2B. Projekto įgyvendinimas prisidės prie efektyvesnės įmonės veiklos, sumažins administracines išlaidas ir padės spręsti problemas, susijusias su dokumentų tvarkymu, komunikacija ir procesų efektyvumu. Tai turės didelės įtakos įmonės augimui ir konkurencingumui rinkoje.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2024 m. birželio mėn.
Projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025 m. birželio mėn.

Projekto vertė: 48150,00 Eur
ES finansavimas: 24075,00 Eur

UAB “Terra IT”, UAB “Synergy Effect” ir Vilniaus universiteto konsorciumas įgyvendina projektą „Inovatyvių skaitmeninių technologinių sprendimų vystymas, panaudojant 5G ryšio technologijas“ Nr. 08-004-K-0012

Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti 2 inovatyvius skaitmeninius technologinius sprendimus, panaudojant 5G ryšio technologijas: automatizuotą duomenų surinkimo bei informacijos iš jų išgavimo sprendimą, pritaikytą logistikos probleminei sričiai, siekiant efektyvinti ir optimizuoti logistikos srityje vykstančius procesus bei automatizuotą nutolusių logistikos sistemų stebėjimo sprendimą, kuris įgalins vykdyti nutolusių logistikos sistemų (sandėliavimo ir distribucijos centrų, transporto stovėjimo aikštelių, atskirų automobilių ir pan), kur nerentabilu įrengti fiksuotas antžemines stebėjimo sistemas, stebėseną su minimaliu žmogaus įsikišimu.

Pilnai išvystytas automatizuotas duomenų surinkimo bei informacijos iš jų išgavimo sprendimas įgalins sumažinti logistikos įmonių žmogiškojo faktoriaus klaidas, darbo laiko sąnaudas apdorojant užklausas, nuostolius/kaštus atsiradusius dėl klaidų, padidins reakcijos greitį ir tikslumą, darbo našumą, aptarnavimo kokybę. Automatizuotas nutolusių logistikos sistemų stebėjimo sprendimas užtikrins galimybę realiu laiku gauti tikslią informaciją apie situaciją, išvengti nereikalingų reagavimų, atitinkamai mažės iškvietimų operacijų kaštai, žmogiškųjų išteklių poreikis, formuosis teigiamas poveikis aplinkosaugai dėl mažėjančių automobilių eksploatacinių sąnaudų.

Transporto inovacijų diegimas yra labai svarbus žingsnis, siekiant optimizuoti visos Europos įvairių rūšių transportą. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu planuojami sukurti inovatyvūs skaitmeniniai technologiniai sprendimai, skirti efektyvinti ir optimizuoti logistikos srityje vykstančius procesus, sėkmingai integruosis į Europos Sąjungos transporto rinką.

Projektą planuojama įgyvendinti per 24 mėnesius. Projekto vertė - 1 167 217,51 Eur.

Projekto pradžia – 2024-01-01. Projekto pabaiga – 2025-12-31.

Projektas dalinai finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis ir 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.

UAB „Synergy Effect“ įgyvendina dalinai ES finansuojamą projektą „Klaidingų iškvietimų identifikavimo ir išteklių valdymo modulio sukūrimas“ Nr. 02-006-K-0025

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva lėšomis“

Projektu sprendžiamos problemos:
Projekto metu planuojama sukurti aplinkai palankų produktą (APP) – dirbtinio intelekto taikymu pagrįstą programinės įrangos technologiją, kuri būtų taikoma su transportu susijusioje srityje – technologija leistų saugos tarnyboms, viešosios tvarkos tarnyboms, specialiosioms tarnyboms efektyviai valdyti reagavimo į iškvietimus procesą, bei ženkliai sumažinti transporto naudojimą – taupyti energijos išteklius (kurą, elektros energiją), mažinti išmetamų ŠESD emisiją, mažinti transporto atliekų susidarymą.

Projekto tikslas:
Projekto tikslas yra sukurti ir įvesti į rinką inovatyvų APP - klaidingų iškvietimų identifikavimo ir išteklių valdymo modulį.

Projekto veikla:
Skatinti aplinkai palankių produktų sukūrimą ir (ar) diegimą, orientuotus į šių poveiklių įgyvendinimą.

Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2023 m. liepos mėn.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2024 m. liepos mėn.

Projekto vertė: 73852 Eur

ES finansavimas: 50000 Eur

„Intelektinės sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“ projekto viešinimas

UAB „Terra IT“ kartu su UAB „Synergy Effect“ įgyvendina dalinai ES finansuojamą projektą „Intelektinės sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“

Transporto sektorius yra vienas iš strateginių Europos Sąjungos ekonomikos sektorių, sparčiai augančių keletą pastarųjų metų. Remiantis analitikų įžvalgomis, dar spartesnę transporto sektoriaus raidą riboja neefektyvūs transporto paslaugų procesai, kurie atitinkamai sąlygoja neefektyvų transporto parkų išnaudojimą, nepelningus pervežimo maršrutus, nuostolius dėl klaidingai parinktų vairuotojų, lėtą užsakymų apdorojimą, didelius darbo kaštus, didelę klaidų tikimybę ir pan. Siekiant išspręsti šias problemas, būtinas efektyvus planavimas ir automatizuotas bei didelius užsakymus suvaldyti padedantis sprendimas. Siekdama savo kuriamais technologiniais sprendimais sėkmingai įsilieti į augančią transporto rinką, sprendžiant transporto procesų automatizavimo ir skaitmenizavimo problemas, ir tokiu būdu ženkliai padidinti savo konkurencinį pranašumą, UAB „Terra IT“ kartu su partneriu UAB „Synergy Effect“ įgyvendina projektą „Intelektinės sistemos efektyviam transporto valdymui sukūrimas“. Projekto trukmė 24 mėn. Projekto vertė- 797900,29 Eur. Projektui skirto finansavimo suma - 548477,12 Eur. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas - mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindu sukurti intelektinę sistemą efektyviam transporto valdymui. Intelektinės sistemos apimtyje bus sukurti 4 atskiri produktai, kurie įgalins transporto ir logistikos įmones ženkliai sumažinti arba eliminuoti darbuotojų darbo sąnaudas, pasitaikančių klaidų tikimybę, efektyviau išnaudoti transportą, padidinti našumą pilnai apkraunant automobilių parką, nes tai yra ypač aktualu transporto sektoriuje, siekiant efektyvesnio ir kokybiškesnio paslaugų teikimo.

Sukurti produktai planuojami parduoti tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje - Europos Sąjungos rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad transportas yra strateginis Europos Sąjungos ekonomikos sektorius bei, remiantis Europos komisijos teigimu, kad intelektinių transporto valdymo sistemų diegimas yra labai svarbus siekiant optimizuoti visos Europos įvairių rūšių transportą, darytina išvada, kad planuojami sukurti produktai sėkmingai integruosis į Europos Sąjungos transporto rinką ir augs kartu su augančiu transporto sektoriumi.